Žurnāls

Klajā nāk shiarhimandrīta Gabriēla (Bunges) grāmata AKĒDIJA

Skumjas, grūtsirdība, depresija ir kļuvušas par vienām no galvenākajām mūsu laikmeta slimībām. Pazīstamā Šveices teologa, hieromūka Gabriēla (Gabriel Bunge, 1940)…

Рождественское посланіе 2019 г. ※ Iоаннъ, Епископъ Каракасскiй и Южно-Американскiй

Христосъ раждается! Чаянный съ временъ Адама, ожидаемый по всей трагической исторіи падшаго человѣчества пришелъ Избавитель спасти міръ. Его Рождество горѣ…

Nativity Epistle 2019 ※ John, Bishop of Caracas and South America

Christ is born! Awaited from the time of Adam, the Redeemer, Whom fallen humanity hoped for throughout its tragic history…

VIRSPRIESTERA JĀŅA JANSONA PAGĀJUŠĀ GADSIMTA 20-TO GADU KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS

Virspr. Jānis Jansons uzņēmumā pa kreisi līdzās svētajam Rīgas Jānim Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs…

Klajā nāk grāmata «Virspriesteris Jānis Jansons»

Viena no spēcīgākām un gudrākām personībām ne tikai Latvijas Pareizticīgās Baznīcas (LPB) vēsturē, bet arī visas Latvijas valsts pastāvēšanas laikā…