Askēzes ceļš

“Nemeklē brīvību, un brīvība tev tiks dota.
Kristus ir gan Dievs, gan mūsu tuvākais.
Patiesi nesavtīga rīcība nenāk no manis, bet no Dieva.
Atpūsties ir tas pats, kas atkāpties.
Lūgšana ir rīcība.
Kad lūdz Dievu, tev pašam jāklusē, lai runā lūgšana.”

Autors Tits Koleanders ir ortodoksāls somu rakstnieks, kuram iznākusi ne viena vien grāmata par Pareizticību. Apcerējums balstīts tikai un vienīgi uz Svētajiem Rakstiem un Baznīcas svēto tēvu atstāto mantojumu, to padomus piemērojot mūsdienu dzīves apstākļiem. Grāmata var palīdzēt kristīgam lasītājam uzzināt, kā padziļināt savas personīgās attiecības ar Dievu, par pamatu ņemot Baznīcas tūkstošgadīgās vēstures ticības varoņu un askētu  atstātās pieredzes mantojumu. Grāmata bagāta īsiem teicieniem, kas piemēroti iegaumēšanai, nopietni praktizējot garīgo dzīvi.

Šī ir grāmata, ko ar interesi un gandarījumu lasīs gan tie, kam svešas, gan tie, kam labi pazīstamas Austrumu kristietības mistiskās tradīcijas lielās bagātības.

  • Otrais izdevums izdots 2015.gadā
  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: Ārija Rubene
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs «Eikon»
Vēlos grāmatu saņemt