Atgriešanās mājās ※ No protestantisma pie pareizticības

“Jo vairāk mēs ieklausījāmies senajos ticības apoloģētos, salīdzinot viņu darbus ar Svētajiem Rakstiem, jo skaidrāks mums kļuva, ka centrālie punkti viņu ticībā bija dogmati par Dievības Trejādīgumu un Dieva Dēla iemiesošanos. Uz šo dogmu fona kļuva skaidrāki arī citi jautājumi, kas mūs uztrauca kā evaņģēliskos kristiešus – Sv.Vakarēdiens, liturģija, Marijas un svēto godināšana, ikonas un vēsturiskā bīskapu pēctecība.
Tālab pāriešana Pareizticībā mums nekļuva par ticības maiņu. Tā drīzāk bija atgriešanās mājās. Līdzīgi vairumam ticīgo pagājušajos gadsimtos, mēs nolēmām rīkoties: piedalīties liturģiskajos dievkalpojumos, iet pie Dievgalda, godināt To, kura dzemdējusi mūsu dvēseļu Pestītāju, lūgties ikonu priekšā, tiekties pēc bīskapa pārraudzības.”

  • Izdota 2004.gadā
  • Redakcija, makets: Artūra Letūra birojs
  • Tulkojums no krievu valodas: K.Kalvišs
Vēlos saņemt grāmatas PDF

Grāmata vairs pieejama tikai PDF formātā. Tiek gatavots tās jauns izdevums. Lūdzam atbalsta ziedojumu.