Cilvēki un dēmoni

“Lai labāk saprastu mūsdienu pasaulē notiekošo dēmonisko parādību būtību, mums jāzina to izcelšanās vēsture, daba, tas, kā tās veidotas, to spējas un iespējas, kā arī tumsas garu mērķi un uzdevumi šai materiālajā pasaulē. Atbildes uz šiem jautājumiem rodamas grāmatas pirmajā daļā – “mācība par kritušajiem gariem saskaņā ar Svētajiem Rakstiem un svēto tēvu tradīciju”. Šī nodaļa nepretendē uz demonoloģijas izgaismošanu visā tās pilnībā – tam būtu nepieciešami daudzi jo daudzi sējumi. Te tikai koncentrētā formā sniegts tas, kas nepieciešams turpmāko nodaļu labākai izpratnei.
[..]
Sabiedrība šausminās par briesmīgajiem, asiņainajiem un bezjēdzīgajiem noziegumiem. Tos bieži vien izdara ārēji visnotaļ kārtīgi ļaudis, no kuriem neviens tādas ļaunprātības nav gaidījis. Kur iesniedzas šīs noziedzības saknes, kādi ir tās iemesli? Tie slēpjas cilvēciskās esamības mistiskajā, aizsaules plāksnē – atbild grāmatas sestā daļa.”

Priestera Rodiona grāmata “Cilvēki un dēmoni” nāca klajā 1991. gadā. latviski iztulkota un izdota pirms divdesmit gadiem, 1994. gadā. daudzi šeit aprakstītie un dokumentētie notikumi un minētās personības ir jau pagājība, taču tas nemazina šī izdevuma vērtību un tajā atspoguļoto būtību.

Sātans ļaunu var veikt tikai tad, ja cilvēks pats piešķirs viņam tiesības. daudzi no lasītājiem par to jau ir pārliecinājušies uz savas ādas un grāmatā aprakstīto var tikai apstiprināt ar pieredzi no savas dzīves, bet lielākā daļa pat to neapzinās.

Virspriesteris Jānis Kalniņš

  • Otrais izdevums izdots 2016.gadā
  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: Linda Lemhena
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs «Eikon»
Vēlos grāmatu saņemt