Cilvēki un dēmoni (trešais izdevums)

IEVADVĀRDI

Priestera Rodiona grāmata “Cilvēki un dēmoni” nāca klajā 1991. gadā. Latviski iztulkota un izdota pirms divdesmit gadiem, 1994. gadā. Daudzi šeit aprakstītie un dokumentētie notikumi un minētās personības ir jau pagājība, taču tas nemazina šī izdevuma vērtību un tajā atspoguļoto būtību.

Kā minēja pats autors, grāmata nepretendē uz pilnību. Taču arī ar šo nelielo konspektu pilnīgi pietiek, lai pasargātu sevi no vieglprātības un bīstamas ziņkāres, no jomas, ko Svētie Raksti definē par “sātana dziļumiem” (Atkl. 2, 24).

Par tēva Rodiona grāmatas satura aktualitāti liecina arī tas, ka krievu valodā tā piedzīvojusi vairākus papildinātus izdevumus un izaugusi no 7 līdz 20 nodaļām. Atkārtotajā izdevumā latviešu valodā lasītājam tiek piedāvāta grāmatas pamatversija – 7 nodaļas.

Sātans ļaunu var veikt tikai tad, ja cilvēks pats piešķirs viņam tiesības. Daudzi no lasītājiem par to jau ir pārliecinājušies uz savas ādas un grāmatā aprakstīto var tikai apstiprināt ar pieredzi no savas dzīves, bet lielākā daļa pat to neapzinās.

Virspriesteris Jānis Kalniņš

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: Linda Lemhena
  • Mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: “Eikon”, 2018

Grāmata iznāk pateicoties Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrības, Sieksātes Svētās Trīsvienības sieviešu kopienas, Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes Vīru kopas un Artūra Letūra personīgajam atbalstam

Grāmatas vākam izmantota Mikelandželo glezna “Svētā Antonija mocības”

Vēlos grāmatu saņemt