Sirdsskaidrais Dorotejs ※ Pamācības

“Saprātīgs cilvēks sevi sargā no tā visa, kas nes ļaunu, viņš sevi sargā no sliktām atmiņām, neaizraujas ar kaislīgām domām, izvairās satikties un sarunāties ar tiem cilvēkiem, kas viņu valdzina, vairās no visiem iemesliem, kas ved uz grēku, lai pats sevī neiedegtu kaislību uguni. “

Sirdskaidrais Dorotejs dzīvojis VI gadsimtā. Viņš ir atstājis 21 pamācību, dažas vēstules, 87 jautājumus sirdsskaidrajiem Barsanufijasm Lielajam un Jānim Pravietim ar atbildēm, pierakstījis sirdsskaidrā Zosimas pamācības, ir zināmi viņa 30 vārdi par askēzi.

Šī darba oriģināls ir sarakstīts grieķu valodā. Pirmo reizi izdots 1770.gadā Venēcijā, bet jau pirms tam neskaitāmas reizes pārrakstīts ar roku un tulkots dažādās pasaules valodās. Nav tāda pareizticīgo klostera, kur nebūtu atrodamas abbas Doroteja pamācības.

  • Otrais izdevums izdots 2016.gadā
  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Saīsināts, brīvs tulkojums no krievu valodas: Oskars Bogdanovs
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs «Eikon»
Grāmata tikai PDF formātā