Lausa grāmata

…………………..Dažas lapas no grāmatas


  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: Ārija Rubene
  • Mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Pirmais izdevums latviešu valodā “Labvēsts”, 2000
  • Šis ir otrais izdevums, 2017
  • Izdevējs: “Eikon”, 2017
Vēlos grāmatu saņemt