‘Neredzamā cīņa’ – bīskaps Teofans Vientuļnieks

«Cīņa par cilvēka dvēseles pestīšanu notiek nepārtraukti. Tā nav pasīva cīņa, kurā kristietis piedalās tikai skatītāja lomā.  Neredzamās cīņas mākslu var apgūt vienībā ar Baznīcu un svētajiem tēviem, kuri atstājuši mums savu pieredzi. Šī svēto tēvu pieredze ir svarīga mūsdienās, kad pasaulē izplatās dažādi maldinoši “garīguma” paveidi.Šo grāmatu iesaku katoļticīgiem kā vērtīgu palīglīdzekli garīgās dzīves attīstībai mūsu ceļā uz Dieva Valstību.»

V.Em. Jānis Kardināls Pujāts

Īsi par grāmatu

Šai grāmatai ir ļoti sena un interesanta vēsture. Tās sākotnējā varianta autors ir katolis Lorenco Skupolim (1530–1610). Sevišķu popularitāti iegūst šīs itāļu grāmatas brīvā grieķiskā adaptācija, kuru veicis Atona kalna askēts geronda Nikodēms (1748–1809), kanonizēts 1955. gadā.

1885. gada janvārī, paklausot Atona kalna mūku lūgumiem, bīskaps Teofans Vientuļnieks (1815–1894) uzsāk “Neredzamās cīņas” tulkojumu slāvu valodā. Taču arī viņam izveidojas sava versija. Par iejaukšanās tekstā iemesliem svētnieks paziņoja: “Šo grāmatu ir sarakstījis katolis, bet katoļi par gudro lūgšanu un citām askēzes lietām spriež citādāk nekā mēs. Starecs Nikodēms izlaboja, bet ne visu. Es nobeidzu labošanu.”

“Neredzamās cīņas” latviskais variants ir tiešs svētnieka Teofana Vientuļnieka versijas tulkojums.

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: K.Kalvišs, A.Rēvalde, L.Lemhena un citi
  • Mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: “Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrība”, “Eikon”, 2019

Grāmata izdota ar Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrības, Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes Vīru kopas, Sieksātes Svētās Trīsvienības sieviešu kopienas un Aijas Kalniņas atbalstu.

Šis ir grāmatas otrais izdevums.
Pirmo izdevumu latviešu valodā 1996.gadā izdeva ‘Labvēsts SIA’.

Vēlos grāmatu saņemt