Nožēla un grēksūdze

Daudzu gadu garumā mums ir sakrājušies dažādi atsūtīti tulkojumi, pie kuriem mazāk vai vairāk veiksmīgi ir strādājuši dažādi cilvēki. Šīs grāmatiņas pamatā ir teoloģijas profesora – virspriestera Alekseja Moroza grāmatas “Nožēloju grēku, tētiņ!” saīsināts tulkojums. Mēs nezinām, kas tulkojis šo darbu, taču izsakām lielu pateicību par veikumu. Grāmatas krievu oriģināls kopš 2001. gada ir piedzīvojis 12 izdevumus, to atzinusi par labu Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Izdevējpadome.

Grāmatai ir pievienota daļa no svētnieka Ignatija Brjančaņinova darba “Palīgs grēksūdzētājam”, izvilkumi no 1940. gadā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinodes izdotās “Tikumības mācības”, virspriestera Mihaila Špoļanska grāmatas “Kā sagatavoties grēksūdzei” un daudzu citu garīdznieku publikācijām par šo tēmu.

Visi tulkojumi jau vairāk nekā desmit gadu garumā ir klejojuši no viena pie otra kopiju veidā. Šīs kopijas ir nonākušas arī līdz dažādu konfesiju garīdzniekiem, kuri ļoti augstu novērtēja aktuālo materiālu cerībā to kādreiz ieraudzīt grāmatas veidā.

Redakcija

  • Redakcija, kompilācija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: “Eikon”, 2018

Grāmata izdota ar Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrības un Sieksātes Svētās Trīsvienības sieviešu kopienas atbalstu.
Grāmatas vākam izmantots fragments no grieķu ikonas “Grēksūdze”.

Vēlos grāmatu saņemt