Par pasaules beigām

“Tiem, kas meklē Debesu valstību, nebžūs nekādu personisku varoņdarbu. Glābsies, tikai pacieššot slimības un cieššanas. Kāpēc nebūžs varoņdarbu? Tāpēc, ka cilvēkos nebžūs pazemības, bet bez pazemības varoņdarbi nesīs vairāk Ÿļauna, nekā laba, pat pazudinās cilvēku, jo tie neviļŸus rada askētiem augstas domas par sevi un pievīluma stāvokli. Tikai ļŸoti pieredzējuššu garīgu cilvēku vadībā var tikt pieļŸauti tie vai citi varoņdarbi, ta›ču viņu tagad nav, neatradīsi. Tagad vadītājs ir pats Kungs un daŸļēji grāmatas, kam tās ir un kuršš var tās saprast. Kā tad vada Kungs? PieļŸauj vajšāšanas, apvainojumus, slimības, ilgstoššu vecumu ar grūtumu un vājumu. Ir teikts — glābsies ticībā, pacieššot slimības un cieššanas, un grēku nožēlā.
Dievam tīkamie svētie skaidro mums, ka pēdējos laikos mžūku dzīves kā tādas vispār nebūžs vai arī ššur tur paliks tās ārējā puse, bet bez mūžku dzīves satura.”

Igumens Nikons Vorobjovs

  • Izdota 1998.gadā
  • Izdevējs: Labvēsts
  • Tulkojis Artūrs Letūrs
Vēlos saņemt grāmatas PDF

Grāmata vairs pieejama tikai PDF formātā. Tiek gatavots tās jauns izdevums. Lūdzam atbalsta ziedojumu.