Patiess stāsts

NO AUTORA:

“Apzīmējums “patiesība” ietver sevī ko tādu, kas jau ilgstošā laika posmā nodarbina cilvēku prātus dažādās dzīves sfērās – tādās kā māksla, fizika, matemātika, reliģija u.tml. Kaut kā arī es uzsāku savu patiesības meklē­šanas ceļu tādā izpratnē, kas attiecas uzticību Dievam. Jau pusaudža vecumā es izlasīju Korānu un iepazinos ar citām mācībām: budisma, brahma­nisma, hinduisma u.c. dogmām. Šajā meklējumu posmā, vēl agrā jaunībā, svētajā Kalnā, kur bija staigājusi Dieva dzem­dētāja, veidojās labvēlīgi apstākļi patiesības atpazīšanai, ko piedāvāja divi cilvēki no pretējām nometnēm: geronda Paīsijs no Patiesības puses un Georgaki nosātana melu puses. Ja jau mēs atrodamies patiesības meklēju­mos, tad šis ir patiess stāsts, kas vēsta par re­ālām personām un faktiem 1976.gada februārī. Šī darba mērķis nav radīt iespaidu par biedē­jošiem notikumiem, kas risinājās ap mums, bet vienīgi atspoguļot patiesību Dieva Godam. Gribu izteikt sirsnīgu pateicību tēvam Ma­karijam no sv. Panteleimona krievu klostera Atonā par piedalīšanos grāmatas rediģēšanā.”

  • Otrais izdevums izdots 2016.gadā
  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Stila redakcija: Sandra Some-Feldmane
  • Tulkojums no krievu valodas: Uģis Meimers
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs «Eikon»
Vēlos grāmatu saņemt