Serafims Rouzs ※ NĀKOTNES RELIĢIJA

Šķiet, ka sātans tagad atklāti ienāk cilvēces vēsturē. Tuvākie gadi nākotnē solās būt šausmīgāki, nekā kāds to tagad spēj iedomāties. Šī viena sātana iedvestas enerģijas eksplozija gandrīz 1000 cilvēku noveda līdz revolucionārai pašnāvībai. Ko lai saka par daudziem citiem sātaniskās enerģijas anklāviem, no kuriem daži ir daudz varenāki nekā šī niecīgā kustība un kas vēl nav izpaudušies?

Pietiek uzlūkot mūsdienu pasaules reliģisko stāvokli reālistiski, lai katru nopietnu ortodoksālo kristieti pārņemtu bailes un drebēšana par savu paša pestīšanu. Priekšā gaida milzīgi kārdinājumi un pārbaudījumi: “Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs” (Mt.24:21). Daži pārbaudījumi nāks no patīkamo kārdinājumu puses, no “zīmēm un viltus brīnumiem”, kurus sākam skatīt jau tagad. Citi nāks no nežēlīga un atklāta ļaunuma, kas jau redzams Džonstaunā, Kambodžā un Gulaga arhipelāgā. Tie, kas vēlas būt īsteni kristieši šajās baismīgajās dienās, lai labāk sāk nopietni uzlūkot savu ticību un mācās, kas ir patiesa kristietība, lai mācās lūgt Dievu garā un patiesībā, mācās saprast, kas ir Kristus, kurā vienīgajā mēs radīsim pestīšanu.

Hieromūks Serafims (Rouzs)

  • Redaktors: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no angļu valodas: Sandra Rutmane
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs «Labvēsts» 1995
Grāmatas PDF