Shiarhimandrīts Gabriēls (Bunge) ※ AKĒDIJA

Skumjas, grūtsirdība, depresija ir kļuvušas par vienām no galvenākajām mūsu laikmeta slimībām. Pazīstamā Šveices teologa, hieromūka Gabriēla (Gabriel Bunge, 1940) grāmatā runāts par to, kā ar šīm slimībām var cīnīties, pamatojoties uz nenovērtējamo pieredzi, ko atstājis “tuksneša tēvs”*, teologs Evagrijs no Pontas (Evagrius Ponticus, Evagrius the Solitary, 345–399).

Grāmatas izdošanas laikā autors vēl bija hieromūks**. Lielajā shimā*** Korsunas bīskaps Nestors hieromūku Gabriēlu (Bungi) iesvētīja 2011.gada 22.augustā, bet jau 2012.gada 20. maijā tas pats bīskaps Milānā viņu iecēla shiarhimandrīta**** kārtā. Grāmata ir domāta plašam lasītāju lokam.

* baznīcas garīgās mācības pamatilicēji askēti
** mūks priesteris
*** askēzes disciplīnas ziņā visgrūtākā mūku pienākumu kārta
**** shimas mūks, lielāka klostera vadītājs

“Kuram gan dzīvē nav nācies izbaudīt grūtsirdību? Tā ir tikpat veca kā grēkā kritusī cilvēce. Daudzmaz izglītots cilvēks zina, ka grūtsirdībai ir diezgan plašs diapazons un spektrs. Tā var izpausties gan kā skumjas, gan kā trauksme, gan kā bailes, gan kā agresija, bet savā galējā fāzē, ko sauc par depresiju, tā noved cilvēku līdz pilnīgam dvēseles spēku izsīkumam. Niecīgākais lēmums – apmaksāt kārtējo elekroenerģijas rēķinu caur internetbanku vai sasiet kurpju šņores pārtop neizpildāmā uzdevumā…

Ārsti psihoterapeiti liecina, ka depresija no visām psihes slimībām visciešāk ir saistīta ar pašnāvībām. Ne velti Baznīcas svētie tēvi Kristus vārdus “ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens neizglābtos” (Mt 24, 22) pilnā mērā attiecina arī uz grūtsirdību.

Depresija kā medicīnisks termins parādījās 20. gs. un to kā atzītu, smagu slimību mēģina ārstēt ar tabletēm, elektrokonvulsīvo terapiju (EKT), kā arī ar psihoterapiju. Ir cilvēki, kuriem mūsdienu medicīna palīdz vai vismaz atvieglina ciešanas, bet ir liela daļa, kuriem nepalīdz pat vismodernākie medikamenti. Arvien vairāk ārstu nonāk pie slēdziena, ka dvēseli, garīgās ciešanas nevar izārstēt ar tabletēm – depresija nav nejaušu ķīmisku reakciju virkne.

Grūtsirdības dēmons piemeklē pat garīdzniekus un mūkus, ne tikai ierindas kristiešus. Vitāli būtisks ir jautājums, kāpēc tas notiek un kā ar to cīnīties. Par to arī šī grāmata.

Kāpēc galu galā cīņā ar depresiju, apātiju un grūtsirdību neizmantot svēto tēvu dvēseles ārstēšanas receptes un pieredzi?

Cilvēki, kuri ar Dieva palīdzību uzvarējuši depresiju, nebeidz pateikties Dievam par pārbaudījumu. Viņi līdz ar Ķēniņu Dāvidu var teikt: “Salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi” (Ps. 51, 19) un, līdzīgi daudzcietušajam Ījabam, pie Dieva vērsties jau ar citādu attieksmi: “Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi” (Īj. 42, 5). Pat vissmagākajai depresijai ir sava jēga. Uz to var skatīties kā uz ļoti efektīvām dvēseli ārstējošām zālēm…”

Shiarhimandrīts Gabriēls (Bunge)

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: Bruno Falks, Natālija Jansone
  • Mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: Eikon, Latvija 2020

Grāmatas vākam fotofiksācija no mozaīkas “Grūtsirdības grēks. Akedija” no Dievmātes katedrāles Lionā, Francijā.
Grāmatas elektroniskā versija lapā Pareizticiba.com

Vēlos grāmatu saņemt