Sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis ※ GARĪGĀ CĪŅA

Izdevniecība EIKON turpina izdot viena no dižāko jaunāko laiku grieķu muka Stareca Paīsija Svētkalnieša darbu latviešu valodā publicēšanas.

Redzot, ka “mūsdienās grēks ir kļuvis par modes lietu”, svētā piemiņā starecs Paīsijs īpaši uzsvēra to, ka ir nepieciešama grēknožēla un grēksūdze. “Grēknožēla un grēksūdze šodien ir nepieciešamas visvairāk,” mums teica Starecs. “Tās ir vajadzīgas tādēļ, lai sātanam atņemtu tās tiesības, ko cilvēki tam piešķīruši. Cilvēki sātanam piešķir tiesības, kā rezultātā viņš plosa pasauli.”

Saskaņā ar Svēto tēvu mācību grēka pirmsākums – ir ļaunais nodoms. Tamdēļ pamācības par nodomiem, kas ir aizgūtas no Gerondas garīgā mantojuma, mēs ievietojām šī sējuma pirmajā daļā.

Grāmatas otrajā daļā tiek stāstīts par to, ka cilvēks, paciešot netaisnības un tās uztverot garīgi, no Dieva saņem milzu svētību. Bieži vien šī patiesība nav zināma pat garīgajiem cilvēkiem, kuri, sevi attaisnodami, nonāk tik tālu, ka “sacer paši savu evaņģēliju”, tādā veidā izolē sevi no Dieva, jo cilvēka patiesībai ar garīgo dzīvi nav nekā kopēja.

Sējuma trešajā daļā tiek stāstīts par grēku. Grēku dēļ cilvēka zemes dzīve pārvēršas elles mocībās, bet ar garīgās cīņas palīdzību mūsu dzīve var kļūt par Paradīzi.

Ceturtajā daļā tēvs Paīsijs atmasko sātaniskos spēkus, kas pasaulē uzdarbojas ar tam paklausīgo ieroču – burvju, ekstrasensu, “gaišreģu” un citu garīgi pievilto – starpniecību. Geronda uzsver, ka tumšie spēki paši par sevi ir bezspēcīgi, bet cilvēkam tie kļūst postoši tajā brīdī, kad viņš kaut kādā veidā ir smagi nogrēkojies, caur to piešķirot tiem tiesības valdīt pār sevi, un tāpēc tam uzbrūk dēmoni.

Sējuma pēdējā – piektā daļa ir veltīta Grēksūdzes Noslēpumam. Starecs vērš mūsu uzmanību uz to, ka grēku piedošanai kristietim nepieciešama grēksūdze, bet drošai garīgai izaugsmei – ir nepieciešams garīgais padomdevējs. Tēvs Paīsijs skaidri nodala psihiatra praksi no biktstēva kalpošanas (bieži vien mūsdienās tie savstarpēji sajaucas) novelk treknu robežu un stāsta par paša pieredzi darbā ar cilvēku dvēselēm.

Grāmata izdota ar V.Em. Jāņa Kardināla Pujata svētību

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Brīvs tulkojums no krievu valodas: Bruno Falks
  • Mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: Eikon, Latvija 2021

Grāmatas vākam izmantota svētā lielmocekļa Nikitas ikona.

Vēlos grāmatu saņemt