Surožas metropolīts Antonijs (Blūms) ※ LŪGŠANA UN DZĪVE

Atsaucoties uz lielo interesi par Surožas Metropolīta Antonija garīgo mantojumu atkārtoti klajā nāk grāmata “Lūgšanas un dzīve”. Metropolīta Antonijs (Blūma) dzīve bija pilna līkloču un pārbaudījumu, kas viņā tikai raisīja un nostiprināja ticību Dievam. Viņa grāmatas ir veidotas kā sarunas, kurās viņš, nebūdams teologs, sniedz dziļu teoloģisko ieskatu daudzos ticības jautājumos.

Šajā grāmatā ir apkopotas Metropolīta Antonija sarunas par lūgšanām, par to, kā ir jālūdzas, par to nozīmi: “Lūgšana man nozīmē konkrētas attiecības. Es nebiju ticīgs; tad nejauši atklāju Dievu, un Viņš jau uzreiz nostājās manā priekšā ne tikai kā augstākā vērtība un visa dzīves jēga, bet arī kā personība. Domāju, ka lūgšana ir bezjēdzīga tam, kuram nav lūgšanas objekta. Jūs nevarat iemācīt lūgt cilvēku, kuram nav Dzīvā Dieva izjūtas; jūs varat kādu iemācīt izturēties tieši tā, it kā viņš ticētu, bet tā nebūs dzīva saskarsme, kāda ir patiesā lūgšana. Tāpēc šīm sarunām par lūgšanu ievada vietā es vēlētos ar jums dalīties savā pārliecībā par tāda reāla Dieva esamību, ar Kuru ir iespējams nodibināt attiecības. Tādēļ lūgšu lasītāju pret Dievu izturēties kā pret dzīvu personu, kaimiņu un veidot šīs attiecības tāpat, kā tas notiek saskarsmē ar brāli vai draugu. Domāju, ka tas ir pats galvenais.”

Autors: Surožas Metropolīts Antonijs
Nosaukums: Lūgšana un dzīve
Iesējuma veids – cietie vāki
Lappušu skaits – 176
Izmērs – 20,5cm x 14,0cm x 1,2cm
Valoda – latviešu
Cena EUR – 3,0

  • Redakcija, makets: Artūrs Letūrs
  • Brīvs tulkojums no krievu valodas: Bruno Falks
  • Mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: Eikon, Latvija 2021

Grāmata izdota ar Svētmocekļa Rīgas Jāņa
Pareizticīgo biedrības, Sieksātes Svētās
Trīsvienības sieviešu kopienas un Pēterupes
evaņģēliski luteriskās draudzes Vīru kopas atbalstu.
Pirmais izdevums latviešu valodā “Labvēsts”,1993.
Otrais izdevums latviešu valodā “Eikon”, 2022.

Grāmatas vākam izmantota Ahtiras Dievmātes ikona.
ISBN 978-9934-8799-4-4

Vēlos grāmatu saņemt