Svētais Rīgas Jānis ※ DOMUGRAUDI

“Ticība Kristum izpaužas Viņa Ga­ra, Kristus Gara augstākās patiesī­bas “ne no šīs pasaules”, mīlestības pret katru cilvēku, pret katru tautu pieņemšanā, visu, bet jo sevišķi grē­cinieku pestīšanas alkās, jo Kristus atnāca grēcinieku pestīšanas dēļ.”

Svētais Rīgas Jānis

  • Izdota 2010.gadā
  • Redakcija: Artūra Letūra birojs
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Izdevniecība: Eikon
Vēlos saņemt grāmatas PDF

Grāmata vairs pieejama tikai PDF formātā. Tiek gatavots tās jauns izdevums. Lūdzam atbalsta ziedojumu.