Tēvs Tavrions

“Arhimandrīts Tavrions (Batozskis) ir visas Latvijas Pareizticības gods un viņa vārds tālu sniedzas pāri mūsu mazās valsts robežām. Arhimandrītu ar pateicību piemin tūkstošiem viņa svētuma liecinieku visā pasaulē. Spriežot pēc liecībām par viņa palīdzību dzīves laikā un par viņa palīdzību laikā pēc viņa stāšanās Dieva priekšā, Debesu Valstībā viņa kanonizācija jau notikusi. Krievijas Pareizticīgo Baznīcas visā pasaulē klausītākajā raidstacijā “Radoņež” publiski izskanējuši jau gandrīz 40 liecību raidījumi par šo Kristus varenības liecinieku un ticības varoni. Ik gadu arhimandrīta nāves dienā pie viņa kapiņa pulcējas ļaudis godināt viņa piemiņu, atcerēties neparasto palīdzību, dziedināšanas, padomu spēku. Par to runā visā Krievzemē, pat visā pasaulē, taču mūsu pusē viņa dzīvās piemiņas vietā – kapa klusums. To savas dzīves laikā jau paredzēja pats arhimandrīts. Viņa garīgi audzināto, ticībai svētīto vidū ir vadošie Krievijas Pareizticīgās Baznīcas priesteri, bīskapi, ievērojami kultūras darbinieki, piem., komponists Arefa Arvo Pērts, virspriesteris Dmitrijs Smirnovs, bīskaps Panteleimons (Šatovs), virspriesteris Vladimirs Volgins, filozofe Tatjana Goričeva un daudzi daudzi citi.

Šī grāmata ir ne tikai tēva Tavriona biogrāfiska apcere. Tā ir kā atbilde uz daudziem aktuāliem garīgās dzīves jautājumiem, kas sevišķi saasinājušies mūsdienās, piepildoties Svēto Rakstu pravietojumiem par lielām bēdām un ciešanām.

Arhimandrīta Tavriona svētuma  liecību noklusēšana Latvijas zemē, kuru viņš svētījis savām lūgšanām, Kristus spēkā īstenotajiem brīnumiem un ar savu kapa vietu Kristus Apskaidrošanas klosterī pie Jelgavas, rada asociāciju ar nesen iznākušo filmu “Mūks un velns” (filma šeit: Монах и бес), kurā tēlaini, kā līdzībā, parādīts, kas notiek ar klosteri, kas padzen neparastu svēto. Tā vietā un gandrīz šī padzītā svētā izskatā ierodas velns. Bet, paldies Dievam, tas tā pagaidām tikai filmā. Arhimandrīta Tavriona svēto lūgšanu dēļ.

Lasiet šo grāmatu. Tā nav par tālu laikmetu tālos tuksnešos mitušu, leģendām apvītu eremītu, bet par mums līdzās dzīvojušu Kristus Evaņģēlija spēka dzīvu liecinieku, kas ar mums visiem, kas ticam, ir kopā arī šodien, jo, kā saka Raksti, “Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi.” /Lk.20:38/

Sirdskaidrais tēvs Tavrion, lūdz Dievu par mums!

  • Izdota 2009.gadā
  • Noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Sagatavošana izdošanai: Artūra Letūra birojs
  • Izdevējs: Eikon
Vēlos saņemt grāmatas PDF