Virspriesteris Jānis Kalniņš ※ LAI NEVIENS JŪS NEPIEVIĻ

Lai nepieviltos, ir labi jāzina ne tikai Svētie Raksti. Sirdsskaidrais Sarovas Serafims mācīja, ka patiesas kristīgās dzīves mērķis ir Svētā Gara noturēšana un saglabāšana sevī. Dzīvošana Dieva Kristus žēlastībā ir vislielākā svētlaime, taču, kā liecina pareizticīgā tradīcija, arī visgrūtākā no visām mākslām. Lai apgūtu šo mākslu, ir vajadzīgi patiesas garīgas dzīves pazinēji, mācītāji, par kuru svētumu un garīgo atziņu ir liecinājis Pats Dievs. Tādi ir nereformētās apustuliskās Pareizticīgās Baznīcas svētie tēvi. “Saki man tu, mans draugs, ko tā mīl mana dvēsele, kuru tu gani?…”jautā cilvēka dvēsele Kristum. “Ja tu to vēl nezinātu…, tad izej tālākās ārēs pa aitu ganāmpulku pēdām…!” (Augst.dz.1,7–8) Šīs avju pēdas ir gadsimtos uzkrātā svēto tēvu pieredze un padomi. Vienīgi pareizticīgā tradīcija var izvest cilvēku no maldu labirinta, dot patiesu garīgu prieku, cerības gaismu, mīlestību, svētu mieru un īstu pamatu zem kājām.

Virspriesteris Jānis Kalniņš

  • Redaktors: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Noformējums: (nav oriģināls)
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs «…»
Grāmatas PDF