Tikko iznākusi grāmata «Svētais Kronštates Jānis»

No iznākušās grāmatas – svētais Kronštates Jānis par cīņu ar grūtsirdību:

«Pat Dieva svētos dažkārt pārņem sātanisks izmisums un grūtsirdība. Tad ko lai saka par mums, grēciniekiem? Ienaidnieks bieži mūs ievaino, iesēdams sirdīs ļaunumu, pazemojumu un nežēlīgu grūtsirdību. Tādēļ, lai nenokļūtu šo ienaidnieka īpašību varā, mums ir allaž jāvēršas pie tā Kunga un ik mirkli jābūt ar Viņu. Protams, ir arī cita iespēja, kā atbrīvoties no ienaidnieka uzsūtītās grūtsirdības, un tas ir pasaules ietais platais ceļš. Tiklīdz tu nodosies pasaules priekiem un baudām, grūtsirdība atstāsies no tevis vismaz tik ilgi, kamēr baudīsi šos pasaules priekus. Pēc tam tu atkal jutīsi tieksmi pēc šiem priekiem, un tie tev kļūs par nepieciešamību. Tikai un vienīgi tajos tu spēsi rast prieku un līksmību. Taču pasarg, Dievs, ikvienu kristieti no tā, ka viņš tādā veidā censtos atbrīvoties no sātana uzsūtītās grūtsirdības! Labāk ir iet šauro ceļu, ciest grūtsirdību un biežāk meklēt palīdzību pie tā Kunga Jēzus Kristus, jo Viņš iepriecina tos, kuri Viņam par prieku pūlas savas pestīšanas labad. Tas ir daudz labāk nekā izvēlēties plato gludo pasaules ceļu un ar miesas priekiem pirkt brīvību no grūtsirdības gara. Tieši ar grūtsirdības garu ienaidnieks jo daudzus ir no šaurā pestīšanas ceļa aizdzinis uz plato un gludo postā vedošo ceļu.»

Vēlos grāmatu saņemt

Grāmatas priekšvārds

Sākotnējais šīs grāmatas nosaukums bija vienkārši “Tēvs Kronštates Jānis”. Tā tika izdota 1957.gadā Sofijā bulgāru valodā. Šis savukārt ir tulkojums no tulkojuma krievu valodā. 1990.gadā krievu Pareizticīgās Baznīcas koncils Kronštates Jāni kanonizēja. Tas bija dabisks noslēgums viņa vispārējai godināšanai. Tāpēc, publicējot šo darbu latviešu valodā, grāmatas nosaukums tika mainīts – “Svētais Kronštates Jānis”. Šis nav vienīgais Svētā Jāņa dzīves apraksts; arī šeit ietvertie viņa darbi un brīnumdarbi nebūt neuzskaita visu paveikto. Tas vienkārši nav iespējams un nav arī mūsu mērķis. Zīmīgi ir Kristus vārdi: “Patiesi, patiesi, Es jums saku, kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo Es noeimu pie Tēva” (Jņ 14,12). Vai šie vārdi neattiecas ari uz Kronštates priesteri? Mums Svētais Kronštates Jānis ir dārgs ne tikai kā patiesas dzīves Kristū paraugs. Viņa svētīgā darbība ir skārusi arī mūsu dzimteni. Ir saglabājušās daudzas liecības par viņa palīdzību Latvijas baznīcām. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētmocekļa arhibīskapa Jāņa (Pommera) atstātajā mantojumā ir kāds ļoti svarīgs fakts: “Sekojot lielākā Krievijas gaismneša un aizlūdzēja, mūžampieminamā Kronštates priestera aicinājumam,” kā liecina Arhibīskaps Jānis, “es nokratīju zemes putekļus no savām kājām un pieņēmu mūka kārtu, un caur apzinātiem solījumiem uz visiem laikiem saistīju sevi ar paklausību.” Nepārprotami, šos abus Kristus Baznīcas spīdekļus ir vienojušas ciešas garīgas saites. Svētais Kronštates Jānis piesaista mūs nevis ar skaistiem, izsmalcinātiem vārdiem, bet ar dzīvu piemēru, kā saka apustulis Pāvils: “Mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā” (1. Kor. 2, 4–5).

Komentāri (0)

Ierakstiet komentāru

Jūsu e adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmais atzīmēts *