Jāņa, Karakassas un Dienvidamerikas bīskapa sveicinājums 2017. gada Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Kā sveicienu saņēmām šo bīskapa Jāņa (Bērziņa) Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījumu ar svētību to publicēt mūsu latviskoto pareizticīgo grāmatu lapā. Vēstījums no viņa izsūtīts arī pareizticīgajiem spāņu, angļu un krievu valodās.

※ ※ ※

Kristus Augšāmcēlies!

Mīļie brāļi un māsas!

Apsveicu jūs visu svētku Svētkos, pār visiem augstākajos, kas ar savu neaptveramo nozīmi paceļas pāri jebkuriem svētkiem.

Kristus Augšāmcelšanās ir visas mūsu ticības, visas mūsu cerības, visas mūsu Kristietības stūrakmens. Kā raksta sv. Apustulis Pāvils, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir mūsu ticība…, tad esam visnožēlojamākie cilvēki (1.Kor. 15:17-19).

Kristus Augšāmcelšanās ir Dieva glābjošās Iemiesošanās piepildījums, būtība un jēga visai Dieva darbībai cilvēces vēsturē.

Caur Kristus Augšāmcelšanos mēs kļūstam par debesu dzīves dalībniekiem un Dieva mantiniekiem. Tajā mūsu nemierīgā sirds iegūst mieru un atelpu. Tajā mūsu mirklī pazibošā esamība iegūst sev Mūžību un no savas niecības mēs tiekam paaugstināti līdz tai bezgalīgajai un mūžīgajai esamībai, kurai sākotnēji tikām radīti.

Kristus, Dieva pirmsmūžīgā Gudrība, Viņa Vārds un Spēks, visas radības Radītājs, kalpa izskatu pieņēmušais un krustā sišanu mūsu dēļ pārcietušais, no nāves uzmodinātais, pirmdzimtais starp mirušiem (Kol.1:18), ar Savas Augšāmcelšanās gaismu lai apgaismo mūsu apziņu un lai stiprina mūsu sirdis visā darīt Viņa gribu, lai patver mūs Savā patiesībā un lai ieved mūs Savas valstības nenorietošā dienā, lai mēs kļūtu par dalībniekiem tam, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, un ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl (1 Кор. 2:9).

Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Viss pārējais zaudē jebkādu nozīmi.

Jānis, Karakassas un Dienvidamerikas bīskaps,
Kristus Augšāmcelšanās svētkos, 2017.gadā.

Komentāri (0)

Ierakstiet komentāru

Jūsu e adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmais atzīmēts *