Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem

«Zemes dziļumos nokāpi un mūžīgās slēdzenes satrieci, kas saistītos turēja, Kristu, un trešajā dienā kā Jona no vaļa, no kapa augšāmcēlies» (Pashas kanona sestā dziesma)

Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie tēvi, dievbijīgie diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļotie brāļi un māsas – Kristus Baznīcas bērni! Šajā mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Visslavētās Augšāmcelšanās no mirušiem dienā ikvienu no jums sveicu ar svēto, mūžīgo un dzīvību apliecinošo Pashas sveicienu:

Kristus Augšāmcēlies!
Ar neaprakstāmu sajūsmu un prieku mūsu ticīgās sirdis atsaucas uz šiem vienkāršajiem vārdiem un no mūsu dvēseles dzīlēm skan atbilde: «Kristus patiesi Augšāmcēlies!». Kristus Augšāmcelšanās gaisma sasilda mūsu pasauli, kliedējot grēka un netaisnības miglu, apgaismojot katru dvēseli, dāvājot tai prieku un mīlestību. «Svētku svētki» – tā Pashu dēvē Svētā Baznīca. Un patiesi, Pasha – tās ir mūsu ticības svinības un apliecinājums, kristīgās cerības svētki, paša dārgākā, gaišākā un svētākā apstiprinājums.

Svētītājs Teofans Vientuļnieks par Kristus Augšāmcelšanās notikumiem raksta: «Kunga ciešanas un nāve tā satrieca svētos apustuļus, ka viņu prāta acis aptumšojās, un viņi nespēja redzēt Kungu kā Kungu; gaisma noslēpās, un viņi sēdēja tumsā, rūgtā un mokpilnā. Šo tumsu izklīdināja Kristus augšāmcelšanās gaisma – un viņi atkal ieraudzīja Kungu».

Vienreiz atspīdējusi no Kristus Dzīvībasdevēja kapa, Augšāmcelšanās Gaisma arī šodien apmirdz dvēseles tiem, kas tās atver Dievam, evaņģēliskajai mūžīgajai patiesībai. Cik drūmi jābūt cilvēka dvēselē, ja tā ir slēgta Kristum. «Es esmu pasaules gaisma, – saka Kungs, – kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā»(Jņ. 8:12). Kristus Baznīca vēsta pasaulei par Kristu, par Viņa labprātīgajām ciešanām cilvēku dzimuma labad, par Viņa krustā sišanu un, visbeidzot, par Viņa uzvaru – visslavēto Augšāmcelšanos no mirušajiem. Lai Kristus Augšāmcelšanās gaisma vienmēr apspīd mūsu ceļu, izdzenājot «šīs pasaules» miglu, neticības, šaubu un izmisuma tumsu. Ar mums ir Augšāmcēlies Kristus, neļausim tumsai valdīt mūsu sirdīs, nemaldīsimies tumsā! Kristus Augšāmcelšanās gaismā Baznīca aicina mūs aizmirst visus sarūgtinājumus un apvainojumus, samierināties ar tuvākajiem Kristus Augšāmcelšanās dēļ.

Sirdsskaidrais Justīns (Popovičs) Pashas vēstījumā saka: «Katrs cilvēks ir tavs mūžīgais brālis, tavs nemirstīgais līdzbiedrs. Sargies, lai neapbēdini viņu! Esi uzmanīgs pret to, ko domā par viņu, ko runā par viņu, kā rīkojies attiecībā pret viņu, ko vēli viņam. Jo tu dzīvosi kopā ar viņu mūžībā». Un svētais apustulis Pāvils māca: «Būsim uzmanīgi cits pret citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem» (Ebr. 10:24). «Priecājieties!» – saka Eņģelis mirrunesējām sievām. Lai Kristus Augšāmcelšanās svētki būtu gaiša prieka svētki!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, Kurš Augšāmcēlies no mirušiem, žēlastība, Viņa Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanas, un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

Dieva žēlastībā pazemīgais

ALEKSANDRS
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Pasha
2017. gads
Rīga

Avots: Pareizticiba.Lv

Komentāri (0)

Ierakstiet komentāru

Jūsu e adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmais atzīmēts *